Spanskkurser

i Barcelona

Vi försöker efterlikna den miljö som studenterna lever i utanför skolan i klassrummet så att språkbruket formas på ett naturligt sätt och de fyra språkfärdigheterna: att tala, lyssna, skriva och läsa, integreras naturligt i undervisningen på samma sätt som ute i verkligheten. Vi arbetar i små grupper eftersom vi vill kunna anpassa undervisningen efter varje enskild students utvecklingstakt – och eftersom alla som kommer till oss läser spanska av olika anledningar, försöker vi alltid ta hänsyn till varje students specifika intressen och behov för att motivera dem i klassrummet.

Våra studenter är i alla åldrar och kommer från världens alla hörn och bakgrunder. Medelåldern är mellan 20 och 35 år. All undervisning är på spanska direkt från dag ett. Metoden kallas för immersions- eller fördjupningsmetoden och är tänkt att intensifiera och förbättra inlärningen genom att förmå eleven att aktivt använda spanska i konkreta situationer. Våra lärare är utbildade i fördjupningsmetoden och har många års erfarenhet av den. Med hjälp av gester, bilder och andra tekniker kan de därför använda spanska som undervisningsspråk, även med nybörjargrupperna. Alla våra lärare har spanska som modersmål, en universitetsexamen och flera års erfarenhet av att undervisa personer med andra modersmål i spanska.

Vi erbjuder spanskkurser för alla, oberoende av kunskapsnivå. Om du inte är absolut nybörjare får du göra ett test innan kursstart för att avgöra din nivå.

Intensiv standardkurs

Intensiv 20

+ privatlektioner

//Priser

20 lektioner i veckan  4–10 studenter per klass  Varaktighet: från 1–50 veckor

10.00-14.00 eller 14:00-18.00 (ändringar i tidtabellen kan förekomma)

Start: vilken måndag som helst, året runt (utom för nybörjarnivån)

Intensiv 20 är vårt mest populära kursalternativ. Du har fyra lektioner per dag, mellan måndag och fredag. Lektionerna fokuserar på alla typer av språkförmågor genom att blanda undervisning i grammatik, vokabulär och konversation. Under den allmänna intensivkursen brukar vi ibland flytta lektionerna utomhus. Varje klass bestämmer själv dessa utomhusaktiviteter. Det är ett utmärkt sätt för våra studenter att lära i naturligt solljus, omgivna av stimulerande natur, samtidigt som vi upptäcker gömda smultronställen i staden tillsammans.

Intensiv 20-kurs + 5 eller 10 privatlektioner per vecka   Varaktighet: från 1–50 veckor

Mellan 8.00–16.00 eller 12:00–20.00 (ändringar i tidtabellen kan förekomma)

Start: vilken måndag som helst, året runt (utom för nybörjarnivån)

Om du väljer den här kurskombinationen kan du kombinera Intensiv 20-kursen med en eller två extra timmar enskilda spansklektioner med en privatlärare som kan hjälpa dig reda ut eventuella frågetecken i din egen takt och som kan skräddarsy undervisningen efter dina behov. Om du söker efter en spanskkurs för ett särskilt ändamål – om du t.ex. vill lära dig affärsspanska eller medicinsk terminologi, så är den här kursen perfekt för dig. Privatlektionerna brukar normalt schemaläggas strax före eller strax efter Intensiv 20-kursen.

Intensiv 20 Int. 20 + 5 privatlektioner Int. 20 + 10 privatlektioner
1 – 3 veckor 120 € 260 € 400 €
4 – 7 veckor 100 € 240 € 380 €
8 – 11 veckor 95 € 235 € 375 €
12 – 23 veckor 90 € 230 € 370 €
24+ veckor 85 € 225 € 365 €

(alla priser är per vecka)

Registreringsavgift: 25 €

Böcker ingår inte i priset och kostar 24 euro per bok (en bok per nivå krävs). Skolan är stängd på officiella heldagar. Missade lektioner (i grupp) kan inte tas igen i efterhand. Om antalet studenter i en klass underskrider minimiantalet kommer antalet grupplektioner att reduceras proportionellt (dvs. 3 studenter = 3,5 lektioner per dag, 2 studenter = 2,5 lektioner per dag, 1 student = 1,5 lektioner per dag).

Inskrivning

Extensiva kurser

Extensiv kvällskurs

// Priser

4 lektioner per vecka  2 dagar per vecka  4–12 studenter per klass  Varaktighet: 12 veckor

19:00 – 21:00  Startar i januari, april och september (alla nivåer). Se startdatum.

Den extensiva kvällskursen i spanska är uppdelad i kvartal. Kursen startar i januari, april och september och varar i tolv veckor. Den extensiva spanskkursen inbegriper fyra lektioner per vecka. Kursen hålls antingen på måndagar och onsdagar, eller på tisdagar och torsdagar. Meddela i förväg om du inte är tillgänglig på någon av dessa veckodagar så kommer vi att ta hänsyn till det när du placeras i en klass. Annars beror dagarna på din spansknivå vid kursstart. När vi sammanställer kurserna per nivå utgår vi från den gemensamma europeiska referensramen för språk (A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1 och C1.2). Varje A-nivå tar normalt tolv veckor att genomföra. Nivåerna B1.1 och högre tar normalt två kvartal att genomföra. Om du har läst spanska tidigare kommer du att få ta ett test innan kursstart för att avgöra din spansknivå. Vi kommer att bekräfta vilka veckodagar som gäller senast en vecka innan kursstart.

Extensiv kurs
12 veckor 225 €

Registreringsavgift: 25 €

Böcker ingår inte i priset och kostar 24 euro per bok (en bok per nivå krävs). Skolan är stängd på officiella heldagar. Missade lektioner (i grupp) kan inte tas igen i efterhand.

Inskrivning

Kurs med privatlektioner

Privatlektioner

1-2-lektioner

// Priser

1-40 lektioner per vecka  1 student per klass  Varaktighet: varierar

Kontakta oss för tider  Start: när som helst

Om du har ont om tid och vill maximera och skräddarsy din spanskundervisning i så hög utsträckning som möjligt är det här rätta kursalternativet för dig. Under privatlektionerna fokuserar vi normalt på allmän spanska, men om du behöver lära dig vokabulär som används inom ett visst yrke, kan vi koncentrera oss på det, exempelvis affärsspanska eller medicinsk terminologi. Vi kan vara väldigt flexibla med schemaläggningen.

1-40 lektioner per vecka  2 studenter per klass  Varaktighet: varierar

Kontakta oss för tider  Start: när som helst

Kursalternativet “1-2-kurs” eller “semiprivatlektioner” fungerar på samma sätt som privatlektioner. Men tänk på att kursen bara kan bokas om de två studenterna som ska läsa tillsammans ligger på samma nivå språkmässigt.

Privatlektioner 1-2-lektioner
1-9 lektioner 33 € 25 €
10+ lektioner 28 € 21 €

(alla priser gäller per person och per lektion)

Registreringsavgift: 25 €

Böcker ingår inte i priset och kostar 24 euro per bok (en bok per nivå krävs). Skolan är stängd på officiella heldagar.

Inskrivning

DELE förberedelsekurs

Förberedelsekurs inför DELE-provet

// Priser

20 lektioner i grupp + 5 privatlektioner per vecka  4-10 studenter per klass (grupp)

Mellan 8.00–16.00 eller 14:00–19.00 (ändringar i tidtabellen kan förekomma)

Start: vilken måndag som helst, året runt (miniminivå: A1)

DELE-examenskursen är en förberedelsekurs inför Instituto Cervantes officiella DELE-prov. Själva DELE-provet kan tas i Spanien eller i ditt hemland. Om du får godkänt kommer du att få ett DELE-certifikat, som är det enda internationellt erkända certifikat som finns för det spanska språket. I kursen ingår 20 allmänna spansklektioner i grupp (Intensiv 20-kurs) plus en (1) extra privatlektion per dag, koncentrerad på att förbereda dig inför din DELE-examen.

DELE förberedelsekurs
4 veckor 600 €

Registreringsavgift: 25 €

Böcker ingår inte i priset och kostar 24 euro per bok (en bok per nivå krävs). Kostnaden för själva DELE-provet ingår inte i kursavgiften. Klicka här för mer information. Skolan är stängd på officiella heldagar. Missade lektioner (i grupp) kan inte tas igen i efterhand. Om antalet studenter i en klass underskrider minimiantalet kommer antalet grupplektioner att reduceras proportionellt (dvs. 3 studenter = 3,5 lektioner per dag, 2 studenter = 2,5 lektioner per dag, 1 student = 1,5 lektioner per dag).

Inskrivning